1. ID kaart või vähemalt kolm eksemplari väga hea kvaliteediga ID kaardi koopiat.

2. Väljavõte haigusloost. Küsige seda perearstilt.

Lepingu sõlmimiseks palun meilile inge at verska.ee järgmisi andmeid:

Hoolealuse nimi

Isikukood

Aadress

 

Hoolealuse eest maksja nimi

Isikukood

Postiaadress

Meiliaadress

Telefoni numbrid, ka lisanumbrid, et parem oleks omakseid kätte saada.